राज्यसेवा पुर्व परीक्षेच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार 2013 पासुन सर्व प्रश्नपत्रिका अपलोड करण्याचे काम चालु आहे. लवकरात लवकर ते पुर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा व्हावा.


Close Menu